A projekt tartalma

A Duna Transznacionális Program (DTP) célja a társadalmi-gazdasági és területi kohézió erősítése a Duna Régió területén. Ez a régió különös jelentőséggel bír Magyarország számára, hiszen a magyar EU-elnökség egyik kiemelkedő eredményeként 2011-ben jött létre a kilenc EU-tagállamot és öt Unión kívüli tagállamot összefogó, 4 pillérre épülő Duna Régió Stratégia. A Stratégia megvalósításának egyik fő eszköze a DTP, mely nemzetközi együttműködés keretében segíti elő szakmai projektek megvalósulását, az érintett országok közti tapasztalatcserét, kapcsolatépítést, és a kölcsönös párbeszéd kialakulását.

A Duna Régió megújuló energiaforrásokban gazdag térség, ennek kihasználására pedig jelentős beépített energiatermelő kapacitásokkal rendelkezik. Ezek hatékonysága– megfelelő energiatárolási megoldások hiányában – mégis meglehetősen alacsony. A Régió országai emellett primerenergia-szükségleteik kielégítésére főként Oroszországból importálnak energiahordozókat. Az energiafüggőség és az üvegházgáz-kibocsátás csökkentése érdekében a DanuP-2-Gas projekt az alternatív energiaforrások hatékonyabb alkalmazását, a biomassza és egyes hulladékok felhasználását támogatja a biogáz-termelésben és hozzájárul az energiapiacra történő eredményesebb integrációjukhoz.

A projekt fő célja olyan stratégiák kialakítása, amelyek elősegítik az energiaforrások diverzifikációját és megerősítik a megújuló energiaforrások hasznosulását a Duna Régióban. és elősegítik a transznacionális kooperációt a projekt szempontjából meghatározó partnerekkel.

A projekt ötlete 2018. júliusában fogalmazódott meg egy szintén a DTP keretében megvalósuló előzményprojekt, az Energy Barge (https://www.energy-barge.eu/) koncepciója alapján. A cél az Energy Platform bővítése, ahol minden eddig összegyűjtött információ és adat könnyen hozzáférhetővé válik a biogáz-előállítás kapcsán érdekelt felek számára. A projekt a biogáz-előállítás és hasznosítás több aspektusát is megvizsgálja, hogy mindezeket a célokat elérje. Az első a biogáz előállítása, ugyanis ehhez a folyamathoz jelentős mennyiségű hidrogénre van szükség, melyet a megújuló energiaforrásokból (elsősorban nap és szél) származó, egyébként nem hasznosuló elektromos áram felhasználásával lehet legolcsóbban előállítani. A két szektor összekapcsolása szinergikus: a megújuló energiaforrások tárolására a biogáz-előállításán keresztül van mód. A második fő motívum az így megtermelt biogáz betáplálása a földgáz-hálózatba. A földgáz tárolása technológiai oldalról lényegesen egyszerűbb, mint az elektromos áramé, nem utolsósorban pedig már rendelkezésre állnak tárolókapacitások, így a projekt harmadik fő pillére az elektromos áram és a földgáz hálózatainak összekapcsolása, illetve az ehhez szükséges technológiai, jogi, támogatási keretrendszer vizsgálata.

A projekt így elősegíti a diverzifikációt az energiatárolásban, az együttműködés pedig a szereplők közti információ/tudásáramlást erősíti, segítséget nyújt piaci szereplők és a közszféra számára jövőbeli projektek fejlesztésében is, mind helyi, mind transznacionális szinten. Ezek együttesen hozzájárulnak a meglévő energiaforrások hatékonyabb felhasználásához, a régió energiafüggetlenségének növeléséhez, illetve a projekt elősegíti a munkahelyteremtést is azokban a térségekben, ahol a biogáz termelés és tárolás történik.

A projekt adatai:

A projekt időtartama: 2020.07.-2022.12.

A projekt összköltsége: 2 553 726 EUR

Elérhetőségek:

Weboldal: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas

Vezető partner: Technology Centre Energy – University of Applied Sciences Landshut (Németország)